Velkommen

mPower AS utvikler IKT-løsninger for bedriftsmarkedet som ønsker en innovativ, effektiv og personlig tilpasset informasjonsformidling og dialog med sine kunder - gjerne via kundenes mobiltelefon.

 

Personlige tilpassede informasjonstjenester for kollektivtransport er et viktig satsingsområde for mPower. Neste Avgang er et digital personlig rutehefte for kollektivreisende i Troms fylke. Her kan brukeren selv velge hvilke holdeplasser og ruter det skal vises avgangstider for i sin personlige tjeneste. Kommende avganger kan sees via en karttjeneste på web eller mobil, via en tekstbasert mobiltjeneste, som en Android- eller iPhone-applikasjon eller via et PC-program brukeren kan installere på sin PC. Neste Avgang er utviklet i samarbeid med Troms fylkeskommune.

Du kan lese mer om fylkets ruteinformasjonstjenester på www.tromskortet.no eller laste ned Neste Avgang Troms for Android eller iPhone f.eks ved å skanne barcoden for din telefon nedenfor.

 

        Barcode til Android Market                  Barcode til App Store

Til Android Market                          Til App Store

Aktuell barcode skannes med f.eks Barcode Scanner for Android eller Qrafter for iPhone.

 

mPower har også levert kartbaserte ruteinformasjonstjenester på web som dekker Flybussen.no sitt flybusstilbud for de største byene i Norge (se f.eks tjenesten for Oslo). Torghatten Nord AS har en lignende tjeneste for selskapets fergesamband i Vestfjordbassenget. Denne tjenesten viser også ruteavvik og i tillegg kan fergeavganger sees via en karttjeneste på de fleste nyere mobiltelefoner.


RaskRespons og Digitale Visittkort er blant selskapets produktplattformer innen områdene kundedialog, kundekommunikasjon og kunderespons. RaskRespons tilbyr kundedialog via web, wap og SMS bl.a. i form av spørsmål-svar-dialog, alt fra tradisjonelle spørreundersøkelser til underholdningstjenester. mPower har kunder som har benyttet RaskRespons både tradisjonelle spørreundersøkelser til underholdningsbaserte quiz-løsninger.

 

Spesialområdet til mPower er for øvrig initiering av- og deltakelse i innovativ IKT produkt- og prosjektutvikling sammen med private og offentlige samarbeidspartnere. mPowers ansatte har lang erfaring med å utvikle teknologiske løsninger som bidrar til å effektivisere forretningskritiske prosesser i bedrifter.

 

Noen spørsmål til deg som vurderer å benytte mPowers løsninger:

  • Har din bedrift behov for å nå kjøpsvillige kunder med informasjon om produktlanseringer?
  • Mener du at dine kunder kan bidra til produktinnovasjon?
  • Ønsker din bedrift å redusere trykket på henvendelser via sentralbordet?
  • Er det en god idé å redusere forbruket av papir og heller distribuere kontaktinformasjon "rett i lomma" til dine kunder?
  • Hva foretrekker du - hele ruteheftet eller rask, effektiv og alltid tilgjengelig ruteinformasjon for dine holdeplasser når du trenger det?
share